web design

Ivana Vošlajerová
Nabízím Vám:
-   vedení daňové evidence

-   vedení účetnictví


-   daňová přiznání

-   mzdová agenda

Mzdová agenda
mzdy pro Vás zpracuji na základě měsíční docházky zaměstnanců a každý měsíc Vám
připravím a předám
                         - výplatní pásky
                               - přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (OSSZ)
                               - přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele (ZP)
                               - souhrn za celou firmu
                               - převodní příkaz


samozřejmostí je i vyhotovení dalších dokladů, např.        
                                                                                       - přihlášky / odhlášky zaměstnanců
                                                                                       - mzdové listy
                                                                                       - evidenční listy důchodového pojištění
                                                                                       - zápočtové listy
                                                                                       - potvrzení o výši příjmu
                                                                                       - roční vyúčtování DPFO ze závislé činnosti
                                                                                       - a další
v rámci nabízené služby Vám nabízím i
                                                               - vypracování pracovních smluv a výpovědí
                                                               - doručování měsíčních formulářů na úřady
                                                               - zastupování na úřadech při kontrolách mzdové agendy
                                       
-   administrativa
WebZdarma.cz