web design

Ivana Vošlajerová
Nabízím Vám:
-   vedení daňové evidence

-   vedení účetnictví


-   daňová přiznání

-   mzdová agenda

-   administrativa
Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

povedu Vám účetnictví Vámi předaných účetních dokladů dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb, ve znění pozdějších novel.


vedení účetnictví obsahuje                - běžné účtování dokladů (možno i účtování na úseky či na zakázky)
                                                                            - vedení účetních knih
                                                                            - evidence majetku
                                                                            - vyhotovení přehledů a sjetin dle potřeb klienta
                                                                            - účetní poradenství
                                                                            - účetní závěrku (v případě Vaší potřeby vyhotovým i mimořádnou účetní závěrku během roku)


na konci účetního období Vám předám šanony s Vašimi zaúčtovanými doklady a vytištěné účetní kniky
                                                                                               
- pokladní kniha
- kniha banky
- kniha závazků
- kniha pohledávek
- kniha majetku
- účetní deník
- a další
Pokud si budete chtít nechat zpracovat Daňové přiznání daňovým poradcem, mohu doporučit a zajistit
daňového poradce, se kterým léta spolupracuji. Pokud si zvolíte svého poradce, samozřejmostí je má plná
spolupráce s ním.

V případě kontroly Finančním úřadem Vás mohu zastupovat při případných jednáních.
WebZdarma.cz