web design

Ivana Vošlajerová
Nabízím Vám:
-   vedení daňové evidence

-   vedení účetnictví


-   daňová přiznání

-   mzdová agenda

Daňová přiznání
dle výstupů z účetnictví či daňové evidence Vám zpracuji přiznání

                                                               - Daň z přidané hodnoty (DPH) - pokud je subjekt registrován k DPH

                                                               - Daň z příjmu fyzických osob (DPFO)*         včetně ročního přehledu pro ZP a OSSZ

                                                               - Daň z příjmu právnických osob (DPPO)        včetně účetní závěrky (Rozvaha a Výkaz
                                                                                                                                                                                       zisku a ztráty) a povinné přílohy k účetní
                                                                                                                                                                                       závěrce

                                                               
bez vazby na vedení účetnictví či daňovou evidenci Vám zpracuji přiznání

                                                               - Silniční daň
                                                               - Daň z nemovitosi
                                                               - Darovací daň
                                                               - Daň z příjmu ze závislé činnosti
                                                               - a další

* daňové přiznání DPFO lze zpracovat i za použití paušálních výdajů
-   administrativa
WebZdarma.cz